Advocatuur

De toenemende complexiteit van onze samenleving vergt flexibiliteit van ondernemers, bestuurders, hun organisaties, en allen die daarbij zijn betrokken. Het opzetten van een samenwerking, de governance van een organisatie, de begeleiding van de koop of verkoop van een bedrijf, het aansprakelijk stellen van een contractpartij, de opzet van een ondernemingsstructuur of een lastige procedure bij de Ondernemingskamer in verband met een aandeelhoudersgeschil. Het zijn allemaal onderwerpen die vallen onder het Ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht

U hebt allemaal wel eens met ondernemingsrechtelijke kwesties te maken gehad, maar dat is wat anders dan er dagelijks aan te werken. Maak daarom gebruik van advocaten die de ‘ins’ en ‘outs’ van het ondernemingsrecht kennen. Neem daartoe gerust contact op met onze specialisten. Wij staan u graag te woord. Samen met u werken wij aan oplossingen die praktisch en haalbaar zijn.

Gezondheidsrecht

Zorgondernemerschap en helderheid zijn essentieel om goede zorg te bieden. Instellingen en professionals moeten hun werkwijze en soms hun juridische structuur hiervoor aanpassen. Patiënten hebben bijzondere aandacht nodig en zij hebben bijzondere rechten. Soms is er hulp nodig om die aandacht en zorg te krijgen. Wij helpen instellingen, zorgaanbieders, patiënten en beroepsorganisaties.

Onze gezondheid is waardevol en kwetsbaar. De kwaliteit van de zorg gaat ons allemaal aan.

Mediation

Zakelijke conflicten of arbeidsgeschillen worden sneller en vaak beter opgelost via mediation. Het scheelt tijd en kosten. Daarnaast ben je zelf direct betrokken bij het tot stand komen van de oplossing. Het leidt tot duurzame oplossingen waar iedereen achter staat en waar ruimte is voor persoonlijke wensen en belangen.

Mediation is een traject waarbij je zelf tot een oplossing van een (dreigend) geschil komt en daarover een overeenkomst sluit onder leiding van een onafhankelijk mediator. De mediators van JEAN Legal zijn geregistreerd bij de Mediationfederatie Nederland en zij zijn ingeschreven als rechtbankmediator.

De mediator treedt op als onafhankelijk bemiddelaar, die de rollen van coach, gespreksleider en – indien gewenst – juridisch specialist in zich verenigt. De mediator biedt begeleiding bij het vinden voor een voor alle partijen bevredigende oplossing door te inventariseren waar de knelpunten liggen, wat de wensen en belangen van betrokkenen zijn en door actief te bemiddelen.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De deelnemers moeten bereid zijn om samen aan een oplossing te werken. Vertrouwelijkheid staat daarbij voorop. Van belang is verder dat betrokkenen vertrouwen hebben in de aanpak van de mediator. Veelal werkt het kostenbesparend.

Door tijdige inschakeling van een mediator – ook preventief – kan escalatie van het conflict worden voorkomen of een kwestie goed worden opgelost. Mediation kan worden ingezet op diverse gebieden, zowel zakelijk als privé.

Onze mediators bemiddelen ook in teamconflicten, bijvoorbeeld bij afdelingen of in familiebedrijven.
Bij zakelijke mediations verzorgen wij bovendien eendaagse mediations.

Coaching

U lost graag uw eigen issues op? Wij treden alleen naar voren als dat in uw belang is. Wij helpen u ook op de achtergrond om de juiste stappen te kunnen zetten.

Buitenboordmotor

Geen tijd? Geen capaciteit? De legal professionals van JEAN Legal werken samen met u aan een professionele bedrijfsjuridische omgeving. Aandacht voor urgente kwesties of juist – eindelijk – voor de belangrijke maar niet urgente zaken. Op afstand of in dagdelen in uw organisatie.

Internationaal

Grensoverschrijdende conflicten lenen zich bij uitstek voor mediation, omdat je vaak te maken hebt met verschillende jurisdicties, culturen en diverse deelconflicten die gelost moeten worden. Door alle partijen bij elkaar te brengen en het probleem als een geheel te beschouwen vinden we via overleg aan de tafel oplossingen die stand houden. Onze professionals zijn voortdurend gericht op het vinden van oplossingen. Procederen kost meer tijd, geld en energie.

Neem direct contact op